Terug

Sociale wijkteams Schiedam-Vlaardingen

Publicatienummer: 16091
Publicatiedatum: juli 2016

Hoe ervaren inwoners en betrokken stakeholders de veranderingen in het sociaal domein, en hoe ervaren ze de werkwijze van de sociale wijkteams? Regioplan gaat deze vraag beantwoorden voor de Rekenkamercommissie van Schiedam-Vlaardingen. Het onderzoek bekijkt aan de hand van een normenkader in hoeverre de inwoners centraal staan, de wijkteams integraal werken, en in hoeverre de preventieve aanpak aan bod komt. Ten slotte worden de ervaringen van inwoners en stakeholders met het ontvangen ondersteuningsaanbod in kaart gebracht. Daarbij staan begrippen als eigen kracht, inzet van het netwerk, en één gezin, één plan, één regisseur centraal.