Terug

Somaliërs in Nederland; Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid.

Publicatienummer: 2015
Publicatiedatum: mei 2010

De integratie van Somaliërs verloopt niet zonder problemen. Vooral (alleenstaande) moeders en jongeren die de laatste jaren naar Nederland zijn gekomen weten de aansluiting bij de Nederlandse samenleving moeilijk te vinden. Voor het toenmalige ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) onderzochten we de maatschappelijke positie van Somaliërs in Nederland en de effectiviteit van het beleid om de problemen van deze groep aan te pakken. Daarbij is zowel naar het landelijke als het gemeentelijke beleid gekeken.

Meer informatie?
Neem contact op met Jeanine.