Terug

Synthesestudie beleidsdoorlichting integratiebeleid

Publicatienummer: 16035
Publicatiedatum: januari 2017

Regioplan deed in opdracht van het Ministerie van SZW onderzoek naar het doelbereik, de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratiebeleid (beleidsartikel 13 begroting SZW) in de periode 2000-2015. De studie geeft een beeld van de ontwikkelingen op een aantal belangrijke domeinen van integratie in deze periode, te weten arbeid, onderwijs, criminaliteit en maatschappelijke samenhang. Daarnaast wordt aan de hand van vijf verdiepingsthema’s – inburgering, re-migratie, anti-discriminatiebeleid, beleid ten aanzien van voortijdig schoolverlaten en het gemeentelijk re-integratiebeleid – specifiek ingegaan op de vraag naar doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid.