Terug

Toezicht naleving Leerplichtwet door scholen

Publicatienummer: 17087
Publicatiedatum: november 2018

Om tot een betere naleving van de Leerplichtwet door de schoolhoofden te komen, is het toezicht hierop in 2012 wettelijk overgegaan van de gemeente naar de Inspectie van het Onderwijs. We onderzochten voor het ministerie van OCW hoe het in 2017 is gesteld met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen en mbo-instellingen. Het onderzoek maakt duidelijk dat het inspectietoezicht op de naleving van de Leerplichtwet sinds 2014-2015 is verbeterd.

Meer informatie?
Meer weten over de bevindingen? Lees hieronder ons rapport. Vragen over dit onderzoek of thema’s op het terrein van leerplicht? Neem contact op met Jos.