Terug

Uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Edam-Volendam

Publicatienummer: 2171
Publicatiedatum: november 2011

De kadernota handhaving openbare ruimte van de gemeente Edam-Volendam verwoordt de visie op de handhaving (in de brede zin van het woord) in de gemeente. De nota beschrijft het concept integrale handhaving, de doelstellingen en uitgangspunten die de gemeente hanteert, de strategie die is gekozen en de prioriteiten die daarbij worden aangehouden. In aanvulling op de kadenota kent de gemeente een uitvoeringsprogramma handhaving. Hierin staat wat de gemeente Edam-Volendam in 2011 en 2012 concreet aan handhavingsactiviteiten in de openbare ruimte gaat uitvoeren. Regioplan heeft ondersteuning geboden bij het schrijven van dit uitvoeringsprogramma.