Terug

Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) geleerde lessen over arbeidstoeleiding van statushouders

Lopend project

Publicatienummer: 20036
Publicatiedatum: augustus 2020

Het kennisprogramma Vakkundig aan het Werk biedt gemeenten de kans om middels onderzoek hun dienstverlening op gebied van werk en inkomen te verbeteren. Binnen dit kennisprogramma zijn tussen 2016 en 2020 acht onderzoeken uitgevoerd naar interventies die erop gericht zijn om statushouders aan het werk te helpen. Deze onderzoeken hebben inzichten opgeleverd over ‘wat werkt’ bij de arbeidstoeleiding van vergunninghouders, randvoorwaarden en de rol van gezondheid.

In samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut geven we een verdere impuls aan de verspreiding en implementatie van de inzichten uit de genoemde acht onderzoeken. Daarvoor bundelen en analyseren we de resultaten in een kennissynthese, en verwerken we de belangrijkste lessen in een praktische handreiking voor professionals. Deze Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) wordt bekostigd met een subsidie vanuit het kennisprogramma Vakkundig aan het Werk.

De kennissynthese en de handreiking worden verwacht in het najaar van 2020, en zullen ook via Divosa verspreid worden.