Terug

Vervangingsvraag Almere-Flevoland

Publicatienummer: 2123
Publicatiedatum: maart 2011

In opdracht van het regionaal platform Almere-Flevoland heeft Regioplan onderzoek gedaan naar de vervangingsvraag als gevolg van vergrijzing bij het onderwijspersoneel in de komende jaren. We hebben hiervoor in kaart gebracht hoeveel docenten de komende jaren met pensioen gaan en vastgesteld bij welke vakken en op welke niveaus de grootste tekorten gaan ontstaan. Daarnaast hebben we deze gegevens uitgesplitst naar de verschillende gemeenten die onder de regio Almere-Flevoland vallen. Hierdoor heeft de opdrachtgever een gedetailleerd beeld gekregen van de vervangingsvraag op aan het Platform deelnemende scholen. Daarmee kunnen scholen gericht actie ondernemen op te verwachten tekorten in het docentencorps.