Terug

Vervolgonderzoek pilot Participatieverklaring en evaluatie project ‘Arbeidsmigranten en taal’

Publicatienummer: 16116
Publicatiedatum: december 2017

Tussen 2014 en 2015 heeft Noord-Limburg (bestaande uit de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray) meegedaan aan de pilot Participatieverklaring. Specifieke aandacht in deze regio ging uit naar migranten uit Centraal- en Oost-Europa. Aansluitend op de pilot is Noord-Limburg gestart met het project ‘Arbeidsmigranten en taal’, gefinancierd door de provincie (looptijd: oktober 2014 – december 2015). Dit project was gericht op het leren van de Nederlandse taal, om zo de integratie van arbeidsmigranten te bevorderen. In opdracht van Noord-Limburg heeft Regioplan het project ‘Arbeidsmigranten en taal’ en de langetermijnresultaten van de pilot Participatieverklaring geëvalueerd, evenals de samenhang tussen de twee projecten.

Meer informatie?
Neem contact op met Arend.

Bekijk ook de handreiking participatieverklaring die wij schreven.