Terug

Vindbaarheid en beschikbaarheid specialistische jeugdzorg Oss

Publicatienummer: 18019
Publicatiedatum: oktober 2018

Kunnen inwoners van de gemeente Oss de toegang tot de specialistische, complexe jeugdzorg vinden? En hoe verloopt de weg naar zorg verder als de toegang is gevonden? Om dit in kaart te brengen, spraken we met ouders en jongeren met een hulpvraag, partijen in het voorliggend veld, verwijzers en zorgaanbieders. Bijzondere aandacht is hierbij uitgegaan naar kwetsbare groepen. We integreerden perspectieven en formuleerden aanbevelingen.

Wij voerden dit onderzoek uit ter ondersteuning van de Rekenkamercommissie van de gemeente Oss.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank.