Terug

Werk en Hoop Nieuwkomers: nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsintegratie

Lopend project

Publicatienummer: 18076
Publicatiedatum: januari 2019

In het project Werk en Hoop Nieuwkomers werken een aantal bedrijven en sectoren in Nederland samen aan het ontwikkelen van een meer succesvolle arbeidsintegratie voor nieuwkomers.

Er worden initiatieven gestart binnen een viertal sectoren: bouw, entertainment, zorg en ondernemerschap. De initiatieven hebben methodieken ontwikkeld bedoeld om nieuwkomers naar werk toe te leiden.

Wij zullen de initiatieven volgen en evalueren. We stellen van een evaluatiekader op, verrichten proces- en effectmetingen, uitvoeren een externe validering uit en verkennen de mogelijkheden voor opschaling.

Het eerste jaar (2019-2020) is ingericht als een pilotfase. In de uitvoering van dit project zal worden samengewerkt met de Vrije Universiteit.

Meer informatie?
Neem contact op met Arend.