Terug

Workshop effectiviteit sociaal domein Drenthe

Publicatienummer: 18067
Publicatiedatum: juli 2018

Hoe weet je of ingezette voorzieningen in het sociaal domein effectief zijn? Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze de outcome van voorzieningen zo goed mogelijk in beeld kunnen brengen. Voor verschillende gemeenten organiseerden we hierover een workshop. Dit deden wij samen met onze zusterorganisatie Cebeon. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen, waren: hoe bepalen we outcome, hoe meten we outcome en hoe geven gemeenten in Nederland handen en voeten aan dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem contact op met Miranda.