Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Doorwerken na de AOW-leeftijd

We onderzochten de samenhang tussen de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van ouderen en hun inkomens- en vermogenspositie.

Impactanalyse van de Telecomcode en uitrol van 5G

Volgens de Telecomcode (artikel 57) hebben Telecomproviders recht op toegang tot overheidsgebouwen en andere publieke infrastructuur voor de plaatsing van de voor 5G benodigde antennes. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken wij de bestuurlijke en financiële gevolgen voor overheidsinstanties van de met de Telecomcode gemoeide verplichtingen.

Meerkosten voor gemeenten voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen. Voor de organisatie en uitvoering van deze verkiezingen zijn de waterschappen gemeenten wettelijk een vergoeding verschuldigd. Het voorliggende onderzoek levert de VNG en UvW een basis om deze vergoeding vast te stellen.

Herijking gemeentefonds

Gemeenten hebben dezelfde wettelijke taken, maar de omstandigheden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Cebeon en Regioplan ontwikkelen een financieel verdeelmodel voor het gemeentefonds dat zo goed mogelijk rekening houdt met deze uiteenlopende omstandigheden.

Een mozaïek van ambities en belangen. Het economisch beleid van de gemeente Stichtse Vecht.

De gemeente Stichtse Vecht voerde de afgelopen jaren een ambitieus lokaal economisch beleid uit. Daarbij is een veelheid aan activiteiten ontplooid om de economie te stimuleren. De komende periode vraagt om meer focus.

Impact study HEINEKEN Romania

Met behulp van ons eigen economisch impactmodel is de door HEINEKEN Romania gecreëerde werkgelegenheid bij brouwerijen en hun toeleveranciers berekend, alsook die in de horeca en retailsector. Daarnaast is de totale aan HEINEKEN Romania te relateren toegevoegde waarde berekend, alsook de aan HEINEKEN Romania gerelateerde inkomsten voor de overheid.

Impact evaluatie INTERREG Nederland Duitsland

Het EU-programma INTERREG heeft als doel om grenzen binnen de EU geen barrière te laten zijn. Wij voeren een impactevaluatie uit van het programma INTERREG VA Deutschland-Nederland.

Effecten van hoge accijnzen op bier in de Baltische staten

Hoge accijnzen spelen een belangrijke rol bij grensoverschrijdende bieraankopen in de Baltische staten.

Impact study HEINEKEN Romania

Met behulp van ons eigen economisch impactmodel is de door HEINEKEN Romania gecreëerde werkgelegenheid bij brouwerijen en hun toeleveranciers berekend, alsook die in de horeca en retailsector. Daarnaast is de totale aan HEINEKEN Romania te relateren toegevoegde waarde berekend, alsook de aan HEINEKEN Romania gerelateerde inkomsten voor de overheid.

Impact Study Sociedade Central de Cervejas e Bebidas Group

Regioplan has conducted a study on the economic impact of the production and sale of the products of the Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) Group in Portugal. The production line of the SCC Group involves beer, water and soft drinks. The job creation in the production facilities of the SCC group, supplying, hospitality […]