Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

De rol van werk in de lokale, preventieve aanpak van ondermijning

Hoe kunnen gemeenten het thema ‘werk’ een betekenisvolle rol geven in hun aanpak van jonge aanwas in ondermijnende criminaliteit? Concrete handvatten hiervoor staan in ons onderzoeksrapport.

Evaluatie Meer Kans op Werk Jongeren

De Amsterdamse aanpak van jeugdwerkloosheid (Meer Kans op Werk Jongeren) beoogt de kansen van jongeren te vergroten op werk en een goede toekomst. Regioplan zal deze aanpak evalueren, zodat de gemeente Amsterdam deze aanpak verder kan doorontwikkelen en een zo goed mogelijke dienstverlening kan blijven bieden. Door de coronacrisis is de jeugdwerkloosheid sterk gestegen. Om […]

Ontwikkeling methodiek kinderrechtenmonitor

Het Kinderrechtencollectief wil vanaf 2023 jaarlijks een kinderrechtenmonitor publiceren. Wij helpen het collectief met het ontwikkelen van de monitor. De Nederlandse staat heeft het VN-Kinderrechtenverdrag geratificeerd en legt daarom iedere vijf jaar verantwoording af aan het VN-Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de naleving van kinderrechten. Het Kinderrechtencollectief, dat bestaat uit verschillende kinderrechtenorganisaties, wil graag […]

Kinderrechtenanalyse UNICEF Nederland

UNICEF is ’s werelds grootste kinderrechtenorganisatie en zet zich ook in Nederland in voor een betere toekomst van ieder kind. Voor UNICEF Nederland voeren wij de komende maanden een kinderrechtenanalyse uit.

Implementatie Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Beschikbare kennis benutten voor beleid en praktijk draagt bij aan een effectievere aanpak. Maar hoe doe je dat? Gemeenten, regio’s en hun ketenpartners verkennen gezamenlijk de mogelijkheden om de Impactmonitor meer te gebruiken in de sturing van beleid en uitvoering.

Bibliotheek als derde leeromgeving

In het kader van de Gelijke Kansen Agenda zijn de Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek Lek & IJssel en Bibliotheek Venlo een pilot gestart, waarin de bibliotheek gepositioneerd wordt als derde leeromgeving voor kinderen in kwetsbare thuissituaties. Wij evalueerden de pilot waarmee we lessen hebben opgehaald voor andere bibliotheken die hiermee aan de slag willen.

Huiselijk geweld ten tijde van Corona

De gemeente Arnhem heeft ons gevraagd de prevalentie van HGKM ten tijde van corona in de gemeente in kaart te brengen en na te gaan of de aanpak van HGKM bijsturing behoeft.

Evaluatie programma Jong Leren Eten

Jong Leren Eten richt zich op het beter onder de aandacht brengen van gezonde en duurzame voeding. Het programma wordt de komende jaren voortgezet en van nieuwe accenten voorzien, zoals wij ook in onze evaluatie voorstellen.

Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen (MDTL)

Samen met de Loopbaangroep, ECIO en Incluvisie gaan we de komende twee jaar aan de slag om jongeren met een beperking meer loopbaankansen te bieden. Wij voeren het participatieve actieonderzoek uit.