Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Implementatie Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Beschikbare kennis benutten voor beleid en praktijk draagt bij aan een effectievere aanpak. Maar hoe doe je dat? Gemeenten, regio’s en hun ketenpartners verkennen gezamenlijk de mogelijkheden om de Impactmonitor meer te gebruiken in de sturing van beleid en uitvoering.

Evaluatie van de pilot ‘Samenwerking in de eerstelijn van de rechtsbijstandsverlening’

Een betere dienstverlening aan rechtzoekenden, die sneller een oplossing voor hun probleem wordt aangeboden. Dat is de opbrengst uit de pilot 'Samenwerken in de eerstelijn' waarin het Juridisch Loket, sociaal raadslieden en sociaal advocaten op lokaal niveau nauwer hebben samengewerkt, vaker overlegd en gezamenlijke piketdiensten hebben gedraaid. Wij evalueerden deze pilot.

Evaluatie van pilots ‘Sociaal juridische hulp om de hoek’

Om burgers met sociaal juridische hulpvragen beter te kunnen bereiken, wordt op drie locaties geëxperimenteerd met versteviging van samenwerking tussen dienstverleners aan de voorkant van het sociaal juridische domein. Het betreft een project waarin Sociaal Werk Nederland en de Koninklijke Bibliotheek samenwerken. Wij begeleiden het proces met een lerende evaluatie, een methodiek die veel ruimte biedt om (tussentijds) te leren op drie niveaus: binnen, tussen en van de drie pilots.

Huiselijk geweld ten tijde van Corona

De gemeente Arnhem heeft ons gevraagd de prevalentie van HGKM ten tijde van corona in de gemeente in kaart te brengen en na te gaan of de aanpak van HGKM bijsturing behoeft.

Naar een effectieve, lokale aanpak van huiselijk geweld: kwaliteitskader Werken aan Veiligheid

Het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid helpt gemeenten bij het verbeteren van de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op lokaal niveau. Onze senior adviseur Katrien de Vaan helpt gemeenten bij de implementatie van dit kwaliteitskader.

Gender doet ertoe! Gendersensitiviteit maakt de aanpak van huiselijk geweld effectiever

Oog voor gender is belangrijk als onderdeel van een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij ontwikkelden voor het landelijk programma Geweld hoort nergens Thuis een aantal producten om professionals en gemeenten te helpen bij het meer gendersensitief handelen in deze aanpak.

Waakvlamondersteuning voor mensen met een LVB

Veel gemeenten experimenteren met waakvlamondersteuning: een vorm van langdurige lichte ondersteuning, o.a. aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wij onderzochten de inzet van waakvlamondersteuning in gemeenten om tot een bruikbaar inzicht te komen over welke kenmerken van waakvlamondersteuning belangrijk zijn voor goede hulp aan mensen met een LVB.

Verdiepend onderzoek casuïstiek Hoorn

In opdracht van de gemeente Hoorn brengen we in beeld waar en hoe winst te behalen is bij het effectief beantwoorden van hulpvragen van multiprobleemgezinnen.

Huiselijk geweld ten tijde van corona

De gemeente Arnhem heeft ons gevraagd de prevalentie van HGKM ten tijde van corona in de gemeente in kaart te brengen en na te gaan of de aanpak van HGKM bijsturing behoeft.