Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Verbetertraject ketenaanpak huiselijk geweld in Tilburg

Gedurende een pilot werkten we met de uitvoerende partijen in Tilburg aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld.

MDA++ Flevoland

Hoe kunnen de meest ernstige, structurele en complexe casussen van huiselijk geweld duurzaam worden doorbroken? Hiervoor wordt momenteel in Nederland de MDA++-aanpak ontwikkeld. Gemeente Almere heeft ons gevraagd om de ontwikkeling van de MDA++-aanpak in Flevoland te monitoren.

Procesbegeleiding nieuwe subsidieronde sociale basisinfrastructuur Haarlem

Samen met Movisie begeleiden wij gemeente Haarlem bij het invullen van de nieuwe subsidiesystematiek sociale basis 2020-2024.

Projectleiding Huiselijk geweld Rotterdam

De komende drie jaar werken de Veilig Thuisregio’s aan een structurele verbetering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Collega Katrien de Vaan helpt mee als regionaal projectleider in Rotterdam-Rijnmond.

Analyse hoge caseload Veilig Thuis Flevoland

Hoe komt het dat de caseload in Veilig Thuis Flevoland hoger is dan verwacht? Wij brengen de keten in kaart, onderzoeken hoe meldingen zich verhouden tot de populatie en doen dossieronderzoek.

Wijkaanpak huiselijk geweld Tilburg

Wat kunnen en moeten de partners in de wijk doen in de aanpak van huiselijk geweld? Die vraag staat centraal in dit project. In een aantal Tilburgse wijken werkten we samen met wijkteams en andere partners in de wijk aan een effectieve aanpak.

Vindbaarheid en beschikbaarheid specialistische jeugdzorg Oss

Is de toegang tot de specialistische jeugdzorg vindbaar voor inwoners van de gemeente Oss? En is het zorgaanbod beschikbaar na toekenning?

Ontwikkeling visienota sociaal domein Edam-Volendam

In interactieve sessies met ambtenaren, wethouder, maatschappelijke partners en burgers stelden we een visienota op voor het sociaal domein beleid.

De drie D’s in Venlo

Wat veroorzaakt de budgetoverschrijdingen in het Venlose sociaal domein? Om deze vraag te beantwoorden maakten we een financiële benchmark en voerden we een inhoudelijke analyse van de budgetoverschrijdingen uit.

Basisaanpak ontspoorde mantelzorg

In 10 gemeentelijke pilots ontwikkelde we een basisaanpak gericht op het voorkomen en het effectief aanpakken van ‘ontspoorde mantelzorg’.