Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie functioneren WSW Raad Amsterdam

In Amsterdam is de WSW Raad Amsterdam actief. Deze Raad overlegt met de directeur van de Dienst Werk en Inkomen en de wethouder Werk en Inkomen over de kwaliteit van het beleid rondom de Wet Sociale Werkvoorziening en de uitvoering ervan in de gemeente Amsterdam. De WSW Raad Amsterdam is na drie jaar door Regioplan […]

Plan van aanpak cameratoezicht Diamantbuurt Amsterdam

We maakten een nieuw plan van aanpak voor het cameratoezicht in de Diamantbuurt van Amsterdam.

Decentralisaties in het sociale domein. Een verkennend onderzoek naar de gevolgen voor professionals in Amsterdam

In opdracht van de Hogeschool van Amsterdam (lectoraat Armoede en Participatie en lectoraat Community Care) voerde Regioplan een onderzoek uit naar de organisatorische gevolgen van de decentralisaties in de zorg, de consequenties hiervan voor de rol van de professionals en de eisen die aan hen gesteld gaan worden. De Hogeschool van Amsterdam wil met dit […]

Evaluatie cameratoezicht Amsterdam 2012-2013

Cameratoezicht voor het handhaven van de openbare orde is in de gemeente Amsterdam sinds 1997 mogelijk. In 2013 zijn er 19 cameraprojecten in zes stadsdelen met in totaal 205 camera’s. De plaatsingsbesluiten die aan de cameraprojecten ten grondslag liggen lopen op 31 december 2013 af. Dan zal een nieuw besluit over het al dan niet […]

Seksuele uitbuiting in Amsterdam, een onderzoek naar aard en patronen

Seksuele uitbuiting komt voor in Amsterdam. Maar eigenlijk weten we nog niet zoveel over de aard ervan. Met welke vormen kunnen slachtoffers te maken krijgen? En voelen zij zich eigenlijk wel slachtoffer? Hoe gaan daders te werk? En wat kunnen gemeenten doen?

Onderzoek verkamering Amsterdam Zuid

Amsterdam is al een aantal jaar een razend populaire woonbestemming. De vraag naar woonruimte blijft aanhouden en met name voor studenten, jongeren en starters is het niet eenvoudig (zelfstandige) woonruimte te vinden. In toenemende mate kiest men daarom voor woningdelen; twee of meer personen delen een zelfstandige woning. Woningeigenaren spelen daarop in door kamers te […]

Onderzoek hotspotaanpak Amsterdam West

Eind 2012 voerde Regioplan in opdracht van het stadsdeel Amsterdam-West een onderzoek uit naar de effectiviteit van handhaving binnen de integrale aanpak van afval-hotspotlocaties. Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 213a van de gemeentewet. Omdat handhaving onderdeel is van de integrale aanpak en dus niet op zichzelf staat, is de hele aanpak onderzocht. […]

Evaluatie en Actieplan Realisatie banenafspraak Groot-Amsterdam

Regioplan evalueerde de realisatie van de banenafspraak in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam en schreef op basis daarvan een Actieplan om de resultaten te verbeteren.

Advies cameratoezicht Amsterdam Nieuw-West

In 2011 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van zes cameraprojecten in Amsterdam Nieuw-West. Het evaluatierapport van Regioplan en TNO maakte duidelijk dat aanvullend onderzoek vereist was. Regioplan heeft dit aanvullende onderzoek in oktober 2012 uitgevoerd. Per cameraproject is een advies opgesteld over het al dan niet continueren ervan op basis van gegevens over het gebruik […]

Evaluatie cameratoezicht Amsterdam-West

Naar aanleiding van ernstige incidenten is in het gebied in en rondom de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West in oktober 2010 flexibel cameratoezicht ingesteld. De camera’s hebben tot doel om jongerenoverlast, overvallen, auto-inbraken en vernielingen tegen te gaan. Naast de inzet van camera’s is een pakket van andere veiligheidsmaatregelen uitgevoerd in het gebied. Regioplan stelt […]