Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Effecten Lerarenagenda en Noodplan lerarentekort Amsterdam

Sinds 2020 treffen de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen een aantal maatregelen om het werken in het Amsterdamse onderwijs aantrekkelijker te maken. Wij onderzochten in opdracht van de gemeente en Amsterdamse schoolbesturen in hoeverre deze maatregelen succesvol zijn.

Evaluatie Meer Kans op Werk Jongeren

De Amsterdamse aanpak van jeugdwerkloosheid (Meer Kans op Werk Jongeren) beoogt de kansen van jongeren te vergroten op werk en een goede toekomst. Regioplan zal deze aanpak evalueren, zodat de gemeente Amsterdam deze aanpak verder kan doorontwikkelen en een zo goed mogelijke dienstverlening kan blijven bieden. Door de coronacrisis is de jeugdwerkloosheid sterk gestegen. Om […]

Monitor en evaluatie versnelling en intensivering armoede- en schuldenaanpak

De verwachting is dat de coronacrisis een grote impact zal hebben op het zich voordoen van armoede en schulden in Nederland. Het kabinet heeft extra middelen vrijgemaakt om kwetsbare groepen beter te kunnen ondersteunen. Wij monitoren en evalueren de komende twee jaar de inzet van deze middelen.

Nationale Drug Monitor

Jaarlijks verschijnt de Nationale Drug Monitor met daarin twee hoofdstukken over alcohol- en druggerelateerde criminaliteit en overlast. Wij hebben deze hoofdstukken over de trends tot en met het jaar 2019 opgesteld en de ontwikkelingen in het coronajaar 2020 verkend.

Effect en implementatie van de pilot 8TING in de schuldhulpverlening

De interventie 8TING is bedoeld om mensen meer te motiveren voor en betrekken bij hun schuldhulpverleningstraject. We evalueerden de inzet van 8TING bij Stadsring51. De inzet van en het onderzoek naar 8TING worden mogelijk gemaakt door Schouders Eronder.

Met gepast geweld. Aard, omvang en ontwikkeling van politiegeweld in Nederland in 2016.

Politiegeweld staat volop in de aandacht. We onderzochten samen met de VU de aard, omvang en ontwikkeling van politiegeweld in 2016.

Seksuele uitbuiting in Amsterdam, een onderzoek naar aard en patronen

Seksuele uitbuiting komt voor in Amsterdam. Maar eigenlijk weten we nog niet zoveel over de aard ervan. Met welke vormen kunnen slachtoffers te maken krijgen? En voelen zij zich eigenlijk wel slachtoffer? Hoe gaan daders te werk? En wat kunnen gemeenten doen?

Impactmonitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

Om alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht te krijgen voert de gemeente de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht uit. Voor beter zicht op de impact helpen wij met het ontwikkelen van een impactmonitor.

Lessen over het slavernijverleden in het Amsterdamse onderwijs

Met de beleidslijn Gedeelde Geschiedenis wil de gemeente Amsterdam historische gevoeligheden bespreekbaar maken. Onderdeel daarvan is het slavernijverleden. Wij hebben onderzocht wat scholen momenteel met het onderwerp doen en wat zij daar eventueel nog bij nodig hebben.

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: de Amsterdamse Aanpak.

De gemeente Amsterdam biedt vluchtelingen sinds 2016 intensieve begeleiding voor een snellere integratie en participatie in Nederland. Ons tweejarige onderzoek laat zien wat de aanpak heeft opgeleverd.