Huiselijk geweld is een hardnekkig probleem. De relaties waarin het plaatsvindt kennen een bepaalde dynamiek die maakt dat het geweld zich steeds opnieuw herhaalt: binnen de relatie maar ook van generatie op generatie.

Het geweld hangt vaak samen met problemen op allerlei leefgebieden, van financiën tot huisvesting en van opvoedingsvraagstukken tot psychiatrische problematiek. Om ook in de meest ernstige, structurele en complexe casussen de cyclus van huiselijk geweld duurzaam te doorbreken, wordt momenteel in Nederland de MDA++-aanpak ontwikkeld: een aanpak waarbij multidisciplinair, integraal en intersectoraal wordt samengewerkt.

Wat doen wij?

Wij zijn bij de ontwikkeling van de MDA++-aanpak betrokken. In Flevoland monitoren we op dit moment de ontwikkeling van MDA++. In Midden-Brabant hebben we net een verbetertraject afgerond – de pilot casuscoördinatie – dat belangrijke lessen bevat voor de invulling van MDA++ in die regio. Bij deze projecten bouwen we voort op een lange staat van dienst met onderzoek, implementatie en advies op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld. Klik hier voor een overzicht van onze projecten.

Meer weten?

Wil je meer weten over MDA++ of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Katrien de Vaan.

Onze diensten

Wij helpen overheden, non profit-instellingen, brancheorganisaties en bedrijven met onderzoek, advies en detachering.

Beleid onderzoeken

Snel en verantwoord in beeld krijgen hoe beleid uitgevoerd wordt en wat de effecten zijn.

Beleid uitvoeren

Mensen, advies en tools om te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van beleid.

Beleid ontwikkelen

Van brainstormen over een idee tot volledige implementatietrajecten.

Werkvelden

Door het verbinden van onze expertise op de verschillende werkvelden komen we tot waardevolle inzichten en verrassende oplossingen voor complexe beleidsvragen.