Onze klanten komen uit verschillende overheidsgeledingen, maar ook uit de private sector. Daarnaast werken we heel veel voor advies-, ondersteunings- en uitvoeringsorganisaties, belangenorganisaties en Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

We zijn een breed beleidsbureau en er is dan ook vrijwel geen ministerie waar we nog nooit iets voor hebben uitgezocht. Voor de ministeries van OCW, SZW, JenV, VWS, I&W, EZK en BZK werken wij (zeer) regelmatig. Daarnaast werkten wij de afgelopen jaren voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.

De diensten die wij aanbieden sluiten goed aan bij vragen die leven bij gemeenten. Door de decentralisatie krijgen gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld op het terrein van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.
Wij werken regelmatig voor ‘de grote vier’. Maar ook veel kleinere gemeenten vragen ons om onderzoek, advies of ondersteuning. In een aantal gemeenten zijn we vooral actief bij de implementatie van beleid. Hieronder wat voorbeelden van onze projecten voor gemeenten.

Wij zijn de ideale partner voor lokale rekenkamers. Rekenkameronderzoek behoort tot de kern van ons werk. Onze onafhankelijke positie, inhoudelijke kennis van zaken, inzicht in politieke besluitvorming en kennis van beleidsprocessen zijn de ingredi├źnten voor een succesvol rekenkameronderzoek. We ondersteunen lokale rekenkamers al sinds de invoering van de lokale rekenkamerfunctie. Uitgangspunt is objectief onderzoek met herkenbare normen en een duidelijke scheiding tussen feiten en oordelen, uitgevoerd met gevoel voor de lokale politiek-bestuurlijke context.

We werkten onder meer voor de rekenkamer(commissie)s van:

 

Een overzicht van onze Rekenkamerprojecten vindt u hier.

We ondersteunen beleidsmakers bij een grote diversiteit aan organisaties. De laatste jaren leverden we onderzoek, advies of ondersteuning aan onder meer: UWV, de SER, de VO-, MBO- en PO- raad, Instituut Gak, het CCV, de Stichting Vervangingfonds, FNV, Aob, Iederin, Divosa, KBO-PCOB, Ingrado, VluchtelingenWerk Nederland.

Daarnaast werken we de laatste jaren steeds vaker voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI). We hielpen onder meer Stichting De Verre Bergen, de Goldschmeding Foundation en de Stichting Kinderpostzegels met het opzetten, uitvoeren en/of monitoren van projecten.

Onze klanten zijn ook afkomstig uit het (grote) bedrijfsleven. Immers, ook marktpartijen hebben behoefte aan ondersteuning bij beleidsvraagstukken.
Wij werken regelmatig voor het georganiseerd bedrijfsleven in de vorm van branche- en arbeidsmarkt ondersteunende organisaties zoals die van de FCB, A+O fonds gemeenten, Capaciteitsorgaan, WENB. Ook individuele bedrijven weten ons te vinden met beleidsvragen. Recent waren dat onder meer Carlsberg Breweries A/S, Intelligence Group, Heineken en Ipsos.

Diensten

Werkvelden