Begeleiding naar werk voor 45-plussers blijft lastig

27-10-2020

In de gemeente Almere werden bijstandsgerechtigden van vijfenveertig jaar en ouder intensief begeleid bij het vinden van werk. Ook met begeleiding blijft het lastig voor deze groep om werk te vinden. De afstand naar de arbeidsmarkt is vaak groot door onder andere fysieke problemen en werkervaring in krimpende sectoren. Klantmanagers zijn desondanks enthousiast, omdat zij merken dat ook klanten die (nog) geen werk vinden, wel actiever worden, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Op basis van het onderzoek zijn waardevolle lessen te leren. Lees er meer over in het interview met onze collega’s Hetty Visee en Bob van Waveren. Neem voor meer informatie over het onderzoek en de bevindingen contact op met Hetty of Bob of lees de onderzoeksrapporten, te vinden op de projectpagina.