ESF subsidie: de sturende rol van verantwoordingseisen

02-10-2019

Met behulp van Europese subsidie ESF Actieve Inclusie helpen gemeenten, scholen, UWV en het ministerie van JenV personen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Uit onze evaluatie komt naar voren dat de precieze inzet van de subsidie sterk afhankelijk is van eisen omtrent administratie en verantwoording.

ESF Actieve Inclusie

Regioplan voert jaarlijks een verdiepend onderzoek uit naar de inhoud en effecten van de subsidieregeling. De huidige ESF-periode, die liep van 2014 tot 2020, is bijna ten einde. Achter de schermen wordt inmiddels gewerkt aan een nieuwe regeling ‘ESF-plus’ vanaf 2021. Daarom heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons gevraagd om in ons meest recente onderzoek nader te kijken naar de samenhang tussen administratie en verantwoording en de uitgevoerde activiteiten.

De sturende rol van verantwoordingseisen

Aanvragers van ESF-subsidie moeten hun activiteiten zorgvuldig registreren en verantwoorden richting het ministerie . Het onderzoek laat zien dat deze verantwoordingseisen een grote rol spelen in hun keuze voor welke activiteiten zij financieren met ESF. Aanvragers kiezen hun activiteiten zodanig dat de administratieve lasten en eventuele risico’s op correcties minimaal blijven. Met het oog op de volgende ESF periode zijn meerdere suggesties gedaan voor vereenvoudiging van de verantwoordingseisen.

Beoogde resultaten grotendeels behaald

Verder laat ons meest recente onderzoek zien dat er mede met behulp van ESF-subsidie meer leerlingen van vso- en pro-scholen werk hebben gevonden dan werd verwacht. Ook voor jongeren in civiel- en strafrechtelijke instellingen is het beoogde doel ruimschoots behaald. Alleen voor (ex)gedetineerden geldt dat zij nog niet vaak genoeg de weg naar werk weten te vinden, ondanks inspanningen vanuit ESF.

Meer informatie evaluatie ESF Actieve Inclusie

Het recent verschenen vierde verdiepende onderzoek is hier te vinden. Meer informatie over de evaluatie van ESF Actieve Inclusie? Neem contact op met Adriaan Oostveen.