Flexibele asielopvang in de regio

04-09-2020

Gemeenten, provincies, het Rijk en COA hebben nieuwe afspraken gemaakt over flexibele asielopvang in de regio. Wij onderzochten recentelijk een pilot voor opvang in de regio in opdracht van het WODC en delen de belangrijkste punten voor deze nieuwe aanpak.

Nieuwe afspraken om een tekort tegen te gaan

Afgelopen week maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend dat er nieuwe afspraken zijn tussen gemeenten, provincies, het Rijk en COA voor flexibele asielopvang. Toen in 2015 grote groepen mensen tegelijk asiel aanvroegen, bleken het COA en gemeenten hier niet op voorbereid. Door het hele land moesten noodopvangcentra uit de grond gestampt worden, wat leidde tot ondermaatse opvang en veel maatschappelijke onrust. De nieuwe afspraken moeten dergelijke tekorten in opvangcapaciteit voorkomen door de asielzoekerscentra niet te sluiten bij onderbezetting, maar deze ook op te stellen voor andere doelgroepen. Daarnaast is er aandacht voor snelle integratie. Kansrijke asielzoekers worden volgens de nieuwe afspraken namelijk opgevangen in regionale opvangen, zodat zij al tijdens de opvang kunnen integreren in de regio waar ze gaan wonen als ze een verblijfsstatus krijgen. Onlangs onderzochten wij een pilot voor regionale opvang in opdracht van het WODC. Uit deze plan- en procesevaluatie kwamen punten naar voren kwamen die relevant zijn voor de nieuwe aanpak.

Pilotopvang in Tynaarlo

De pilotopvang Tynaarlo 2.0 is bedoeld om kansrijke asielzoekers en statushouders op te vangen in de regio. Goede samenwerking tussen betrokken partijen blijkt erg belangrijk om de juiste doelgroep in de opvang te plaatsen. Het is dan ook goed dat er afspraken zijn gemaakt tussen verschillende overheidsorganen en het COA om de kansrijke groep te laten doorstromen naar regionale opvang. Ook is het positief dat de regiolocaties meer verspreid worden over het land, zodat de regio van uitplaatsing niet te groot wordt. Uit onze evaluatie van de pilot Tynaarlo blijkt daarnaast dat kleinschalige opvang kan bijdragen aan draagvlak onder de lokale bevolking. Bij deze pilot werden inwoners uit de omgeving van de opvang actief betrokken bij de opvang, waardoor zij bereid waren de bewoners te ondersteunen bij hun integratie. Hoe de nieuwe afspraken er in de praktijk precies uit komen te zien moet nog blijken, de provincies gaan nu aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen.

Meer weten?

Benieuwd naar de kleinschalige opvang in Tynaarlo? Lees ons onderzoeksrapport of neem contact op met Jeanine.