Het perspectief van inburgeraars op de Wet inburgering: respondenten gezocht

22-11-2023

Het perspectief van inburgeraars op de werking van inburgering is nog nooit op een grootschalige en systematische wijze onderzocht en in beeld gebracht. Om die reden heeft het ministerie van SZW ons gevraagd om in kaart te brengen in hoeverre de Wet inburgering ook ‘werkt’ voor de inburgeraars zélf. Voor dit onderzoek werken we samen met Open Embassy en BMC.

Voor dit onderzoek wordt onder meer een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgezet onder inburgeraars. Het gaat hierbij zowel om inburgeraars die vallen onder de Wet inburgering 2021 als om de inburgeraars onder de Wet inburgering 2013 die nog niet zijn ingeburgerd.

De vragen gaan erover of mensen goed geholpen zijn bij:
1. het leren van Nederlands;
2. het leren over de Nederlandse cultuur;
3. het op eigen tempo leren/inburgeren;
4. het vinden van een baan.

Steun ons onderzoek!

Het is van groot belang dat er zoveel mogelijk inburgeraars meedoen met het vragenlijstonderzoek, om zo een goed beeld te krijgen van hoe mensen die inburgeren het best ondersteund kunnen worden. Daarom zijn we op zoek naar inburgeraars die de vragenlijst willen invullen.

We roepen daarom op om de vragenlijst onder zoveel mogelijk inburgeraars onder de aandacht te brengen. Elders op onze website staat meer informatie over het vragenlijstonderzoek. Hier kunnen mensen ook direct de vragenlijst invullen.

– De vragenlijst kan tot en met 31 december 2023 ingevuld worden.
– Deelname aan de vragenlijst is anoniem.
– De vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Tigrinya.
– Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.

Meer weten?

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met de onderzoekers via onderzoekinburgeren@regioplan.nl.