Neem deel aan onze Online KennisKamers met thema-experts in het maatschappelijk domein

26-03-2020

De coronacrisis is heftig, maar haalt door het hele land het beste in mensen naar boven. Overal ontstaan nieuwe manieren om verbinding met elkaar te houden en wisselen mensen tips uit. Daar willen we aan bijdragen. We organiseren de komende weken gratis Online KennisKamers. Altijd over actuele beleidsontwikkelingen en waar nodig over de gevolgen van de crisis. Per kenniskamer vertellen onze thema-experts over beleid en praktijk en hosten zij vervolgens een gesprek. Voor iedereen die prangende vragen heeft of gewoon geïnteresseerd is. Check hieronder onze agenda.

6 april – 16.00 uur – Yannick Bleeker – Mensenhandel
Welke cruciale kennis ontbreekt om effectief beleid te kunnen maken? Hoe kun je, bijvoorbeeld, zicht op aard en omvang vergroten? En, kunnen we de komende tijd meer of juist minder meldingen verwachten?

7 april – 13.00 uur – Marjolein Bouterse – Schuldhulpverlening
Gemeenten willen burgers met schulden hulp bieden die leidt tot een duurzame oplossing van de schuldenproblematiek. Dit is sowieso al geen eenvoudige opgave, maar wordt de komende tijd mogelijk nog ingewikkelder. Welke invloed hebben werkloosheidsontwikkelingen op de vraag naar schuldhulpverlening? Hoe kunnen gemeenten hun budgetten hiervoor zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten? Wat zijn eigenlijk de kosten en baten van schuldhulp?

9 april – 11.00 uur – Katrien de Vaan – Huiselijk Geweld
De maatregelen tegen het coronavirus hebben ongetwijfeld zo hun uitwerking achter de Nederlandse voordeuren. De stress neemt toe, en waar relaties dan toch al onder spanning staan vormt dat een extra risico op huiselijk geweld. We gaan in op de vraag: wat vraagt de huidige crisis van de aanpak van huiselijk geweld?

14 april – 10.00 uur – Yannick Bleeker en Adriaan Oostveen – Re-integratie en participatie
Welke lokale trends in gemeentelijk bijstandsbeleid zien we? Wat kunnen we de komende tijd doen om re-integratiedienstverlening op peil te houden? Zijn er alternatieve trainingen beschikbaar of te bedenken?

16 april – 15.00 uur – Miranda Witvliet – Gezonde leefstijl
Gezonde voeding en veel bewegen zijn belangrijke elementen van een gezonde leefstijl. Maar we weten dat dit in tijden van crisis en stress moeilijk vol te houden is. Hoe kunnen we bij het bevorderen van een gezonde leefstijl zo goed mogelijk rekening houden met invloeden vanuit de omgeving? En welke kansrijke initiatieven bestaan hier al voor? Dat wisselen we graag uit in deze kenniskamer.

23 april – 14.00 uur – Adriaan Oostveen – Inburgering
Onderdeel van de nieuwe inburgeringswet is dat inburgeraars een duaal traject volgen waarin zij gelijktijdig werken aan hun taalverwerving en (voorbereiding op) werk. Gemeenten zijn druk bezig om hier vorm aan te geven. Waar lopen zij tegenaan, wat werkt en wat werkt niet? Tijdens deze KennisKamer wisselen we ervaringen uit en leren we van elkaar. We brengen hierbij de tussentijdse uitkomsten van de VOI Pilot duale trajecten in, en ook Birgit Bakker van het ministerie van SZW neemt deel.

Hoe werkt het?

  • Stuur een mail naar info@regioplan.nl met daarin het onderwerp van de kenniskamer waar je bij wilt zijn
  • Je ontvangt van ons een link naar de online kenniskamer

Er is per kenniskamer ruimte voor vijf deelnemers. Deelname is gratis.