Veilige Steden: Twee nieuwe kennisproducten over de veiligheid van vrouwen in openbare ruimte

10-09-2021

Het programma Veilige Steden heeft twee handreikingen gelanceerd met handvatten en tips voor de verbetering van de veiligheid voor vrouwen in de openbare ruimte!

Hoe meet je de aard en omvang van het geweld en wat is daar de meerwaarde van? Het eerste kennisproduct geeft hier antwoord op. We gaan in op het meten van de aard en omvang van geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte en presenteren verschillende bruikbare methoden, waarbij de focus gelegd wordt op het gebruik van slachtofferenquêtes en goede enquêtevragen.

Het tweede kennisproduct behandelt het thema ‘veiligheid in de studententijd’. Naast studeren is de studententijd ook een periode voor ontwikkelen en experimenteren. Seksueel ongewenst gedrag komt veel voor onder Nederlandse studenten. Gemeenten en hun partners hebben kennis en tips uitgewisseld over hoe ze werken aan een veiligere studententijd in én na de introductieweken. In de handreiking zijn alle tips samengesteld ; bruikbaar voor gemeenten, onderwijsinstellingen, horeca, studentenverenigingen en andere partners die het voor studenten zo veilig mogelijk willen maken.

Benieuwd? Bekijk deze handreikingen hier en lees meer over het programma Veilige Steden op de projectpagina.