Vrijwillige ouderbijdrage: nu echt vrijwillig

20-12-2019

Op dinsdag 17 december 2019 stemde bijna de hele Tweede Kamer in met het wetsvoorstel dat de Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP) over de vrijwillige ouderbijdrage indienden. Belangrijkste punt is dat leerlingen niet langer door de school mogen worden uitgesloten van activiteiten omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. Scholen mogen nog wel een ouderbijdrage vragen, maar moeten in de schoolgids expliciet benoemen dat deze vrijwillig is. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel kreeg in de media de nodige aandacht.

In ons onderzoek van 2018, waarin wij spraken met vertegenwoordigers van het onderwijs, ouders en leerlingen, bleek al dat iedereen het erover eens is dat geld nooit een rol mag spelen bij de toelating van een kind tot een school. Ook waren velen het erover eens dat een school leerlingen niet van activiteiten mag uitsluiten als hun ouders de ouderbijdrage niet betalen. Naar aanleiding van ons onderzoek vroeg minister Slob in zijn Kamerbrief van 7 maart het onderwijs om duidelijke(re) afspraken te maken om incidenten rond de ouderbijdrage te voorkomen. Het voorstel van de Tweede Kamer gaat nu nog een stap verder en legt de vrijwilligheid van de ouderbijdrage steviger vast in de wet.

Ondertussen zijn er al op diverse plaatsen initiatieven ondernomen om de ouderbijdrage verder aan banden te leggen. Zo wil de gemeente Amsterdam geen gemeentelijke subsidies meer geven aan basisscholen die een bijdrage van 225 euro of hoger vragen. Een Brabants schoolbestuur schafte onlangs de ouderbijdrage met ingang van volgend schooljaar zelfs helemaal af.

Meer informatie? Lees ons onderzoeksrapport of neem contact op met Jacob.