Goed onderzoek doen en kennis ontwikkelen voor de beleidspraktijk: dat is waar Regioplan – als partner voor maatschappelijke impact – voor staat. Die kennis delen we niet alleen in de vele onderzoeksrapporten die we publiceren; steeds vaker dragen we die kennis ook actief over in trainingen en workshops. Hieronder vind je een overzicht van de trainingen en workshops die we op dit moment aanbieden binnen onze Regioplan Academy.

Met de inzet van sociale interventies willen sociale ondernemingen, maatschappelijke organisaties en ngo’s impact maken op het leven van mensen en op de maatschappij. Maar wat is eigenlijk impact, hoe krijg je dit in beeld en hoe overtuig je anderen ervan dat jouw organisatie impact maakt? In ons trainingsaanbod gaan we aan de slag met het hands-on inzicht krijgen en meten van impact. Zo gaan we in op de meerwaarde van het maken van een Theory of Change (ToC), geven handvatten hoe zo’n ToC op te stellen en hoe dit vervolgens gebruikt kan worden om impact te meten. We gaan daarbij altijd uit van een combinatie van tellen en vertellen.

Onze trainingen zijn gebaseerd op state of the art kennis over impactmeten, leveren praktisch toepasbare kennis op en worden gegeven door onze experts in impactmeten.

Neem voor meer informatie contact op met Miranda Witvliet.

Voor het inzetten van sociaal beleid is het belangrijk om kennis van gedrag te hebben. Zo kunnen factoren als stress, onbewuste processen en sociale druk een grote impact hebben op gedrag van mensen en daarmee op de effectiviteit van ingezet beleid.

In onze trainingen voor beleidsmakers geven we inzicht in gedragsfactoren, leveren we bouwstenen aan om met kennis van gedrag beleid te maken, geven we voorbeelden uit andere beleidspraktijken en gaan we in op valkuilen bij het inzetten van gedragskennis. Onze trainingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke gedragsinzichten, leveren praktisch toepasbare kennis op en worden gegeven door onze gedragsexperts. We leveren maatwerk, zodat onze trainingen aansluiten bij uw beleidspraktijk.

Neem voor meer informatie contact op met Miranda Witvliet.

Bij Regioplan zijn we ervan overtuigd dat goed onderzoek kan bijdragen aan beter beleid en een betere uitvoering. Maar het vertalen van kennis naar beleid en praktijk gaat niet vanzelf. Gelukkig zijn er onderzoeksmethoden die deze vertaalslag mogelijk maken. Bijvoorbeeld door perspectieven van burgers en professional centraal te stellen, of door theorie en praktijk met elkaar te laten interacteren. 

De laatste jaren deden we steeds meer ervaring op met deze onderzoeksmethoden. In de training Beter Beleid door Goed Onderzoek delen we onze kennis van deze methoden. In een dagdeel gaan we met beleidsmakers en -onderzoekers aan de slag met onderzoekskaders als realistische evaluatie, reflexieve monitoring en actieonderzoek. Uiteraard kan de training worden aangepast aan de behoeften van jouw organisatie.  

Wil je meer handvatten voor het vertalen van kennis naar de praktijk? En wil je dat de onderzoeken die je laat uitvoeren beter worden benut? Dan is deze training iets voor jou! 

Neem voor meer informatie contact op met Yannick Bleeker. 

Wat hebben intieme terreur, stalking en femicide met elkaar gemeen? Dat één van de oorzaken onder het geweld ligt in gender: in de verwachtingen die we als samenleving aan man- en vrouwzijn koppelen. Die verwachtingen leiden tot rollen en patronen, veelal onbewust, die een rol spelen in de totstandkoming en escalatie van geweld in (ex-)partnerrelaties. 

Juist bij heftige vormen van dit geweld, zoals intieme terreur, stalking en femicide, is gender een belangrijke oorzaak voor de patronen die tot het geweld leiden. 

Test je kennis! 

Weet jij wat gender eigenlijk precies is? Hoe gender leidt tot (ex-)partnergeweld? En hoe je balanceert op het dunne koord tussen stereotypering en gendersensitiviteit? Kom erachter door onze korte training over gender en huiselijk geweld te volgen. De training is gebaseerd op onze handreiking Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld, een hulpmiddel voor casuïstiekbespreking dat is getest in verschillende regio’s. In twee dagdelen laat trainer Marleen Derks je ontdekken hoe gender doorwerkt in relaties, hoe het kan leiden tot geweld, en hoe je daar in de praktijk mee om kunt gaan. 

Test je organisatie! 

De training leidt niet alleen tot begrip van gender en handelingsperspectief voor de uitvoering. Een belangrijke uitkomst is ook het reflecteren op de organisatie: hoe bieden beleid, werkprocessen en keuzes voor instrumentarium meer of minder ruimte voor het effectief meenemen van de rol van gender in de uitvoering? Wij begeleiden die reflectie graag en komen waar relevant samen tot verbetersuggesties. 

Neem voor meer informatie contact op met Katrien de Vaan. 

Actieonderzoek wordt steeds vaker ingezet om samen met belanghebbenden impact te realiseren. Dat is niet zonder reden: het is een benadering waarin het onderzoeken van de situatie samengaat met het daadwerkelijk veranderen van die situatie. Leren, onderzoeken en veranderen gaan dus hand in hand in een co-creatief proces waarin belanghebbenden kennis ontwikkelen door te doen. Door het gezamenlijk uitvoeren, observeren, reflecteren en evalueren van acties ontwikkelen zij ‘al doende’ waardevolle lessen en inzichten die de gewenste verandering dichterbij brengen. Eigen aan het creatieve proces is dat de uitkomst nog niet vastligt: juist daardoor kan actieonderzoek tot werkelijke innovatie leiden.   

  

Zo’n manier van onderzoeken wordt vaak ingezet voor het verbeteren van een professionele praktijk, zoals die van sociaal werkers, verpleegkundigen of leerkrachten. Maar wist je dat actieonderzoek ook heel waardevol is om beleid te innoveren? Actieonderzoek is een uitstekende manier om het perspectief van burgers en professionals in beleidsontwikkeling voorop te laten staan.  In de kern is actieonderzoek een benadering waarin ‘doen’ en ‘denken’ samengaan. Dat maakt het een krachtige benadering om beleid, praktijk en de maatschappij aan elkaar te verbinden en in die ontmoeting een vruchtbare bodem te leggen voor duurzame innovatie.   

  

In deze meerdaagse training krijg je handvatten om in jouw organisatie aan de slag te gaan met actieonderzoek om beleid te innoveren. Je wordt begeleid in het opzetten en uitvoeren van een eigen actieonderzoek op basis van een eigen vraagstuk of veranderwens. Je leert de basisbeginselen van actieonderzoek en past de kennis toe op een eigen casus. Dat doe je niet in je eentje, maar in de leerzame uitwisseling met andere deelnemers en onder begeleiding van ervaren actieonderzoekers.  

  

Deze training is bedoeld voor beleidsmedewerkers, professionals en leidinggevenden die nog weinig of geen ervaring hebben met actieonderzoek.  

Neem voor meer informatie contact op met Stefanie de Cuba.