Het relatieve verzuim van alle leerplichtigen per gemeente.

Geografische patronen intuïtief presenteren geeft een beter inzicht dan tabellen, daarom maken wij geografische figuren. Wij hebben dit veelvuldig gebruikt en bieden hiermee verdieping door onderzoeksresultaten te relateren aan relevante factoren zoals inwoneraantal of krimpgebied. Gegevens worden uitgezet op elk gewenst schaalniveau, van buurt of wijk naar RPA of provincie, en afgezet tegen regionale gegevens. Het aantal leraren per buurt in Amsterdam, of het percentage huishoudens met bijstandsuitkering ten opzichte van het totaal aantal huishoudens, of het relatieve verzuim van alle leerplichtigen per gemeente. Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden van geografische weergaven.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Thomas Dolman.