Het relatieve verzuim van alle leerplichtigen per gemeente.

Lokale en regionale omstandigheden verschillen vaak sterk. Het geeft extra inzicht als we onderzoeksresultaten af kunnen zetten tegen relevante factoren zoals inwoneraantal of krimpgebied. Wij kunnen onderzoeksresultaten uitzetten op verschillende schaalniveaus, van buurt of wijk naar gemeente, RPA of provincie. Door de combinatie van gegevens uit diverse bronnen ontstaat vaak een kaartbeeld waaruit verklaringen of juist nieuwe relevante vragen  ontstaan. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: Het aantal leraren per buurt in Amsterdam, of het percentage huishoudens met bijstandsuitkering ten opzichte van het totaal aantal huishoudens, of het relatieve verzuim van alle leerplichtigen per gemeente. Dit is slechts een kleine greep uit de mogelijkheden van geografische weergaven.

Heeft u belangstelling voor geografische analyses? Neem dan contact op met Bjørn of Roel.