Bij grote hoeveelheden tekst is het te omslachtig en te duur om alles handmatig door te nemen en te analyseren. Gelukkig is er een alternatief; onze geautomatiseerde tekstanalyse.

Onze tekstanalyse identificeert feiten, relaties en verbanden in de tekst die anders verborgen zouden blijven vanwege de enorme hoeveelheid tekst. Uit de tekst kunnen de essentie, het sentiment, het onderwerp of een andere structuur gehaald worden. Ook is het een handige tool om na te gaan of en in welke mate partijen voldoen aan een informatievoornemen of een voorgeschreven informatieplicht. De verzamelde gegevens kunnen we opnemen in een rapportage en/of weergeven in factsheets, infographics, draaitabellen en dashboards.

Ter illustratie; we gebruikten de tekstanalyse bij een quickscan van bestemmingsplannen. Hiermee konden wij 1750 documenten van elk zo’n 50 pagina’s in enkele dagen analyseren.

Benieuwd naar de toepassing? Neem dan contact op met Roel.