Via internet is veel informatie beschikbaar, maar die is niet altijd makkelijk te vinden, te verzamelen en te downloaden. Wij kunnen dit soort informatie met behulp van een op maat gemaakte ‘scraper’ wel snel vinden en verzamelen. De verzamelde informatie maken we inzichtelijk en bruikbaar door deze te analyseren -veelal met behulp van tekstmining- en te structuren.

We gebruikten webscraping onder meer voor het verzamelen van duizenden bestemmingsplannen. Normaal gesproken zijn deze lastig toegankelijk, doordat ze bij diverse gemeenten staan, in niet gestandaardiseerde formats. Ook voor het verzamelen van beleidsdocumenten van verschillende bestuursorganen is webscraping een snelle en effectieve werkwijze. Webscraping is onze standaard werkwijze geworden voor het verzamelen van jaarverslagen en vacaturemeldingen in onder meer de zorg en het onderwijs.

Een groot voordeel van het gebruik van dit soort informatie is dat we niemand lastig hoeven te vallen met vragenlijsten, maar vaak wel uitspraken kunnen doen op basis van grote aantallen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Roel.