WONEN

Wonen en ruimte zijn thema's die ons allemaal aangaan. Zijn we in staat om voldoende woningen te bouwen? Kan een leefbare omgeving worden gecreëerd? Wat willen bewoners met hun woning en omgeving? Het thema wonen heeft veel raakvlakken met andere kennisgebieden van Regioplan. Onderzoek naar stedelijke vernieuwing vraagt naast kennis van wonen en ruimte ook expertise op thema's als arbeid, economie en sociale zekerheid. Het integrale aanbod dat we kunnen doen maakt Regioplan ook op het thema wonen en ruimte de ideale partner voor beleid.
kennisgebied_wonen