Canan Bozdas MSc

Als sociaal psycholoog ben ik geïnteresseerd in veel maatschappelijke vraagstukken zoals autoritarisme, polarisatie, discriminatie en migratie. Ik werk graag aan projecten die de inclusie en participatie van achtergestelde groepen, zoals migranten, versterken. Momenteel werk ik bij Regioplan aan een evaluatie van de nieuwe Inburgeringswet vanuit het perspectief van inburgeraars.