Denise Bijman MSc

Kunnen bijdragen aan het maken van onderbouwde beleidskeuzes, dat spreekt mij aan in beleidsonderzoek. De combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden vind ik interessant: hoe kunnen die elkaar versterken? Ik ben werkzaam op verschillende onderwijsthema’s. De afgelopen jaren heb ik met name kennis en ervaring opgedaan in het mbo, nu wil ik me ook graag verdiepen in andere onderwijssectoren.