Hanneke Leeuwestein MSc

Als onderzoeker bij Regioplan houd ik mij bezig met allerlei actuele maatschappelijke vraagstukken. Ik ben geïnteresseerd in thema’s als werk, participatie en sociale zekerheid, maar ook integratievraagstukken. Het liefst combineer ik kwantitatieve onderzoeksmethoden met kwalitatieve methoden om tot een rijk begrip van het onderzoeksthema te komen. Mijn streven is altijd dat onderzoek betekenisvol is voor de praktijk.