Job Velseboer MSc

Ik hecht veel waarde aan de rol die onderzoek kan hebben in het verbeteren van de positie van kwetsbare groepen. Onderzoek waarin deze groepen centraal staan en waarin ruimte is voor zoveel mogelijk perspectieven vind ik daarom belangrijk. Als interdisciplinair sociaal onderzoeker maak ik gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Ik ben hierbij met name geïnteresseerd in de thema’s migratie, inburgering, ongelijkheid en diversiteit.