Marina Lazëri MSc

Mijn professionele interesses liggen voornamelijk op beter inzicht krijgen in migratie- en diversiteitsvraagstukken. Daarbij ben ik ook bijzonder geïnteresseerd in de wisselwerking tussen theorie en praktijk, en hoe ze elkaar bevorderen. Vanuit mijn achtergrond als interdisciplinaire sociale wetenschapper gebruik ik verschillende (en gerelateerde) invalshoeken in mijn onderzoek. Daarnaast heb ik een sterke achtergrond in kwantitatieve methoden, en veel ervaring met kwalitatief onderzoek. In mijn werk richt ik me op onderwerpen zoals identiteit, integratie, en diversiteit, maar ik werk ook aan bredere inclusie-vraagstukken.