INTERNATIONALE OPDRACHTGEVERS

Naast opdrachten voor Nederlandse organisaties is Regioplan ook actief op de internationale markt voor beleidsonderzoek.

Een van Regioplans grootste internationale cliënten is de Europese Commissie en zijn diverse Directoraten- Generaal. Verder voert Regioplan opdrachten uit voor de Leonardo Office, de International Labour Organisation, de Swedish National Audit Office, The Brewers of Europe, The European Spirits Organisation (CEPS) en diverse internationale industrieën.

In addition to assignments for Dutch organisations, Regioplan Policy Research is also active in the international market for policy research. One of Regioplan's large international clients is the European Commission and its various Directorate-Generals. Furthermore, Regioplan has experience in carrying out assignments for the Leonardo Office, the International Labour Organisation, the Swedish National Audit Office, The Brewers of Europe, The European Spirits Organisation (CEPS) and various international industries.

 

English