Terug

Effectiviteit interventies radicalisering

Publicatienummer: 16036
Publicatiedatum: april 2018

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) hebben interventieprogramma’s ontwikkeld om radicalisering binnen de eigen gemeenschappen tegen te gaan en te voorkomen. De organisaties organiseren onder andere bijeenkomsten en trainingen voor ouders, imams en sleutelpersonen.

Wij hebben deze activiteiten begeleid en hebben geholpen om ze verder te ontwikkelen en uit te bouwen.

Daarbij onderzochten we in hoeverre de interventies van SMN, IOT en CMO effect hebben op het tegengaan van radicalisering. De interventies hebben vooral effect op het gebied van kennis en bewustwording. Op het niveau van gedrag zijn minder effecten zichtbaar. De projecten betekenen een belangrijke eerste stap in een lang proces van kennistoename en bewustwording van de eigen verantwoordelijkheden.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW.

Meer informatie?
Neem contact op met Frank.