Terug

Evaluatie pilot participatieverklaring

Publicatienummer: 13218
Publicatiedatum: juli 2015

Tussen 2014 en 2015 hebben dertien gemeenten een pilot uitgevoerd waarin ervaring is opgedaan met de participatieverklaring. Specifieke aandacht ging daarbij uit naar migranten uit Centraal- en Oost-Europa, statushouders en gezinsmigranten. Centrale onderdelen van deze pilot betroffen het ondertekenen van een verklaring, het aanbieden van een cursus over Nederlandse fundamentele waarden, het uitreiken van twee brochures met aandacht voor de Nederlandse samenleving en activiteiten ter verwelkoming en bewegwijzering. Daarnaast is er door gemeenten een groot aantal lokale activiteiten georganiseerd. In opdracht van het ministerie van SZW heeft Regioplan deze pilots begeleidt met een een onderzoek voor monitoring en evaluatie.

Meer informatie?
Neem contact op met Jeanine.

Kijk ook naar het vervolgproject dat we hebben uitgevoerd, naar arbeidsmigranten en taal en de handreiking participatieverklaring die wij schreven.