Terug

Meldcodetour 2019-2020

Lopend Project

Publicatienummer: 19037
Publicatiedatum: mei 2019

Samen met VNG Congressen voeren wij de meldcodetour 2019-2020 uit. In 28 Veilig Thuisregio’s organiseren we grootschalige bijeenkomsten voor ‘meldcodeplichtige’ professionals om hen beter toe te rusten in het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nog te weinig gebruikt door professionals in de gezondheidszorg, de hulpverlening, het onderwijs, de kinderopvang en de justitiële sector. Om die reden heeft het ministerie van VWS ons en VNG Congressen gevraagd een zogenaamde meldcodetour door heel Nederland te organiseren.

In 28 regionale bijeenkomsten worden tussen augustus 2019 en oktober 2020 telkens enkele honderden professionals geïnformeerd hoe ze de meldcode in hun werk toe kunnen passen. Bovendien stellen wij hen in de gelegenheid om te oefenen met de meldcode. Het uiteindelijke doel is dat professionals huiselijk geweld en kindermishandeling eerder signaleren; sneller reageren op signalen; interveniëren waar dat mogelijk en noodzakelijk is; en een melding doen bij Veilig Thuis.

Meer informatie?

Lees meer over de meldcodetour, of over ons andere onderzoek rondom huiselijk geweld en Veilig Thuis.

Of neem contact op met Frank.