Terug

Procesevaluatie en monitoring pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)

Lopend project

Publicatienummer: 19041
Publicatiedatum: juli 2019

Voor migranten zonder recht op verblijf en rijksopvang is het Rijk samen met vijf gemeenten gestart met een ontwikkeltraject om tot een bestendige oplossing te komen voor deze groep vreemdelingen. Zij krijgen bed, bad en brood aangeboden en begeleiding om tot een oplossing te komen: alsnog een verblijfsvergunning of, als dat niet mogelijk is, vrijwillig vertrek uit Nederland.

In vijf gemeenten is een LVV-pilot gestart; namelijk in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. Deze pilots worden vanuit de praktijk ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen Rijk, ketenpartners en de gemeenten. De begeleiding in de LVV’s wordt verzorgd door maatschappelijke organisaties. Het onderzoek moet inzichtelijk maken hoe de lokale pilots zijn opgezet, zowel organisatorisch als inhoudelijk en moet bouwstenen aanleveren voor de toekomstige evaluatie van de pilot. Daarnaast worden de eerste tussentijdse resultaten gemonitord waarbij zowel aandacht is voor de ervaringen met de geboden begeleidings- en opvangvormen als de ervaringen ten aanzien van de samenwerking tussen betrokken partijen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Jeanine.