Terug

Procesevaluatie Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Publicatienummer: 1852
Publicatiedatum: oktober 2013

Het doel van het Nationaal Programma Ouderenzorg is om een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod voor ouderen te ontwikkelen. Het programma moet bijdragen aan betere zelfredzaamheid, meer functiebehoud, minder zorggebruik en minder zorg-/behandelbelasting. Hiervoor zijn vanuit de acht universitaire medische centra die ons land kent regionale netwerken opgezet, waarin partijen op bestuurlijk niveau afspraken maken hoe de ouderenzorg beter georganiseerd kan worden. Daarnaast zijn door de partijen binnen deze regio’s experimenten gestart, gericht op het herorganiseren en verbeteren van de zorg voor ouderen.

Wij hebben als onafhankelijk onderzoeksbureau de Eerste Evaluatie van het NPO uitgevoerd. De organisatie van de aanbesteding van de evaluatie was in handen van ZonMw. Het doel van de evaluatie was om het proces van het NPO inzichtelijk te maken op het niveau van het programma, de regio’s en de projecten. De evaluatie liep gelijk op met het NPO, waardoor er mogelijkheid was om het tussentijds bij te sturen. De evaluatie had daardoor een duidelijk lerend karakter.

Meer informatie?
Neem contact op met Frank.