Terug

Procesevaluatie pilot kleinschalige opvang statushouders in Tynaarlo

Lopend project

Publicatienummer: 19117
Publicatiedatum: oktober 2019

Op 1 juli 2018 is in Tynaarlo een pilot gestart met kleinschalige opvang van statushouders en kansrijke asielzoekers in (de buurt van) de gemeenten die hen gaan huisvesten. Met deze pilot wordt beoogd om participatie en integratie van statushouders te bevorderen.

Het idee van deze pilot is om statushouders en kansrijke asielzoekers zo snel mogelijk actief te laten deelnemen aan de lokale samenleving waar zij de komende jaren deel van zullen gaan uitmaken. Dit gebeurt door middel van een voorinburgeringsprogramma, waarin zij kennis en ervaringen opdoen die een snelle integratie bevordert. Zo worden bijvoorbeeld kennismakingsactiviteiten georganiseerd met lokale voorzieningen en organisaties (bv. huisarts, sport- en muziekverenigingen, vrijwilligersorganisaties). Ook wordt er geoefend met bepaalde praktische vaardigheden, zoals fietsen. Tevens is er de mogelijkheid om stage te lopen bij lokale bedrijven.

Wij gaan deze nieuwe aanpak evalueren aan de hand van een Theory of Change-benadering, waarna we kunnen concluderen óf en waarom deze aanpak vruchten afwerpt.