Terug

Regiovisie aanpak huiselijk geweld Flevoland

Publicatienummer: 1934
Publicatiedatum: augustus 2010

In opdracht van de gemeente Almere heeft Regioplan een regiovisie opgesteld inzake de aanpak van huiselijk geweld. De visie is geschreven voor alle gemeenten in Flevoland en is in nauwe samenspraak met politie, justitie en het hulpverleningsveld tot stand gekomen. De visie kan bogen op een breed draagvlak onder de gemeenten en de instellingen. Eén van de centrale uitgangspunten van de visie is dat huiselijk geweld via een systeemgerichte aanpak wordt bestreden. De visie bevat tevens een uitvoeringsparagraaf.