Terug

VIA-pilot Spoor

Publicatienummer: 19125
Publicatiedatum: november 2019

Het is niet eenvoudig voor statushouders om aan het werk te komen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de arbeidsparticipatie, ook na enkele jaren in Nederland, laag ligt. Door middel van de VIA (Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt) wil het kabinet de arbeidsparticipatie van statushouders in verschillende sectoren stimuleren. Een van de sectoren is het spoor. Wij volgen de komende tijd deze pilot.

Statushouders aan het werk in de spoorsector

Op 16 september tekenden alle betrokkenen, inclusief minister Koolmees en Staatssecretaris Van Veldhoven, de intentieverklaring ‘Duurzame arbeidsmarkt op de rails’.

Het komende jaar moeten dertig leerwerkplekken voor statushouders beschikbaar komen. Hoe precies? Dat wordt in het najaar 2019 door gemeenten en werkgevers samen ontwikkeld. In 2020 stromen de deelnemers de leerwerkplekken in en start hun opleidingstraject. Het doel van de pilot is om de deelnemers duurzaam aan het werk te helpen in de spoorsector.

Onze rol

Wij onderzoeken of de leerwerkplekken uiteindelijk leiden tot duurzame arbeidsplekken en welke elementen uit de aanpak bijdragen aan de gevonden effecten.

Dat doen wij door de Theory of Change in kaart te brengen. In de Theory of Change laten we zien welke activiteiten de gemeenten en werkgevers willen inzetten en welke (tussen)doelen ze daarmee hopen te bereiken. Vervolgens zetten wij een monitor op en volgen wij het traject. Eind 2022 kijken we in hoeverre de statushouders daadwerkelijk duurzaam werk in de spoorsector hebben gekregen.

We voeren dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer informatie?

Neem contact op met Bob.