Terug

Wetenschap & Technologie in het Gelderse basisonderwijs

Lopend project

Publicatienummer: 22166
Publicatiedatum: februari 2023

Het Platform Talent voor Technologie wil graag weten hoe ver Gelderse basisscholen zijn met de implementatie van Wetenschap & Technologie (W&T).

In 2019 brachten we in opdracht van het Platform Talent voor Technologie in kaart hoe het stond met de implementatie van W&T op de Gelderse basisscholen. Hoewel veel basisscholen destijds aandacht aan W&T besteedden, waren er grote verschillen in de mate waarin scholen dat doen.

Om inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken, voeren we opnieuw een onderzoek uit. Dit onderzoek moet inzicht geven in de vraag hoe de huidige stand van zaken ten aanzien van W&T zich verhoudt tot de bevindingen uit de eerdere meting in 2019.