Terug

Implementatie van Wetenschap & Technologie op Gelderse basisscholen

Publicatienummer: 19060
Publicatiedatum: oktober 2019

De provincie Gelderland wil samen met de Gelderse scholen de implementatie van Wetenschap & Technologie (W&T) in het primair onderwijs in Gelderland versnellen en versterken.

Techniek en technologie zijn belangrijk voor alle beroepen – nu en in de toekomst. De provincie Gelderland wil daarom bevorderen dat álle leerlingen in het Gelderse primair onderwijs met wetenschap & technologie in aanraking komen. Samen met de scholen wil de provincie de implementatie van W&T in het primair onderwijs in Gelderland versnellen en versterken.

Om inzicht te krijgen in hoe het met de implementatie van W&T op de Gelderse basisscholen staat, hebben we onderzocht wat de stand van zaken rond W&T in het Gelderse basisonderwijs is. Hoewel veel basisscholen al aandacht aan W&T besteden, lopen de scholen uiteen in de mate waarin zij dat doen. Scholen worstelen met een overladen onderwijsprogramma, een gebrek aan deskundigheid en de hoge kosten voor aanschaf van materiaal. Om de aandacht voor W&T op school te versterken hebben scholen behoefte aan scholing, coaching en inzicht in de bruikbaarheid van lesmaterialen.

Versterking van het W&T-onderwijs

Zowel landelijk als regionaal wordt al jarenlang door een groot aantal partijen gewerkt aan het versterken van het W&T-onderwijs. Sinds begin mei bundelt een aantal landelijke W&T-partijen (TechniekTalent.nu, PBT en Jet-Net & TechNet) hun krachten in het Platform Talent voor Technologie. De betrokken partijen willen met hun W&T-ondersteuningsaanbod zo goed mogelijk aansluiten op de vraag vanuit scholen. Op verzoek van de provincie Gelderland heeft het platform een onderzoek uitgezet waarin onderzocht wordt waar de implementatie van W&T op Gelderse basisscholen nu staat. Mede op basis van het onderzoek wordt een advies opgesteld voor vervolgstappen om alle basisschoolleerlingen in Gelderland op een zinvolle manier en passend bij de scholen met W&T in aanraking laten komen. De provincie streeft naar een provinciale en regionale krachtenbundeling en vraagt daarom alle betrokkenen bij W&T in Gelderland om input te geven en mee te denken over een aanpak die werkt.

Lange geschiedenis met W&T

Wij zijn op basis van onze expertise op het terrein van W&T gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Eerder deden wij onder meer een veldverkenning naar de stand van W&T in het primair onderwijs, het project W&T op de pabo’s en de duurzaamheid van de implementatie van W&T. Daarnaast waren we jarenlang intensief betrokken bij de monitoring van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs.

Lees het onderzoeksrapport voor meer informatie en/of de publicatie van het onderzoek door het Platform Talent voor Technologie. Ook belangstelling voor een inventarisatie of evaluatie? Of meer informatie over ons onderzoek naar Wetenschap en Technologie? Neem contact op met Jacob.