Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Effect en implementatie van de pilot 8TING in de schuldhulpverlening

De interventie 8TING is bedoeld om mensen meer te motiveren voor en betrekken bij hun schuldhulpverleningstraject. We evalueerden de inzet van 8TING bij Stadsring51. De inzet van en het onderzoek naar 8TING worden mogelijk gemaakt door Schouders Eronder.

Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) geleerde lessen over arbeidstoeleiding van statushouders

Recentelijk zijn er meerdere studies verschenen naar aanpakken voor de arbeidstoeleiding van statushouders. In samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut bundelen we de kennis uit deze onderzoeken, en verspreiden we deze onder professionals.

Evaluatie STiP regeling gemeente Den Haag

Sinds 2017 biedt de gemeente Den Haag gesubsidieerde STiP banen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij evalueren de uitvoering en effecten van deze regeling.

Procesevaluatie Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Sinds 2016 biedt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam een ambitieus en omvangrijk integratieprogramma voor 200 Syrische gezinnen in Rotterdam. Hoe is de uitvoering verlopen, hoe hebben deelnemers het programma ervaren en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Loopbaanbeleid Gemeenten

Hoe geven Nederlandse gemeenten vorm aan het loopbaanbeleid voor hun medewerkers?

Bij elkaar brengen van statushouders en werkgevers in Den Haag

Het aan het werk helpen van statushouders is geen gemakkelijke opgave. Lessen voor gemeenten vanuit de Haagse praktijk vindt u in ons onderzoek voor Vakkundig aan het Werk.

Evaluatie Pilot duale trajecten voor statushouders

Vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet ontwikkelen gemeenten binnen pilots duale trajecten voor statushouders waarin zij parallel de taal leren en aan het werk gaan. Wij zullen deze pilot evalueren, in opdracht van het ministerie van SZW.

Opbrengsten van outreachend toeleiden, een onderzoek naar het Wijkbanenplan in Den Haag

Waar komen jongeren terecht die door de gemeente in de wijk worden opgezocht en naar werk of studie worden begeleid?

Maatschappelijke effecten Flevodrome

In het leer-, werk- en trainingscentrum Flevodrome in Lelystad worden jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar werk of een opleiding. De maatschappelijke effecten van de voorziening staan centraal in dit onderzoek.

Effectiviteit Aanpak 45-plussers gemeente Almere

Wij onderzochten de Aanpak 45+ van de gemeente Almere, waarin bijstandsgerechtigde 45-plussers intensieve en op de individu gerichte begeleiding krijgen om weer aan het werk te gaan.