Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie Pilot duale trajecten voor statushouders

Op 1 januari 2022 wordt de Nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Verschillende gemeenten zijn al aan de slag gegaan met de nieuwe aanpak in het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI). Wij evalueerden in opdracht van MinSZW negen pilots gericht op duale trajecten.

Zij-instroom in het po, vo en mbo

Het ministerie van OCW heeft een groot kwalitatief evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar zij-instroom in het lerarenberoep. De resultaten worden gebruikt om de routes voor mensen die vanuit een andere studie of beroepsloopbaan willen overstappen naar een lerarenbaan verder te verbeteren en te moderniseren.

Procesevaluatie Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Sinds 2016 biedt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam een ambitieus en omvangrijk integratieprogramma voor 200 Syrische gezinnen in Rotterdam. Hoe is de uitvoering verlopen, hoe hebben deelnemers het programma ervaren en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Monitor en evaluatie versnelling en intensivering armoede- en schuldenaanpak

De verwachting is dat de coronacrisis een grote impact zal hebben op het zich voordoen van armoede en schulden in Nederland. Het kabinet heeft extra middelen vrijgemaakt om kwetsbare groepen beter te kunnen ondersteunen. Wij monitoren en evalueren de komende twee jaar de inzet van deze middelen.

Communicatie loondoorbetaling bij ziekte

Duidelijke en zichtbare communicatie over loondoorbetaling bij ziekte is van groot belang zodat werkgevers, werknemers en andere betrokkenen precies weten waar zij aan toe zijn, en welke verantwoordelijkheden zij wel en niet hebben.

Evaluatie STiP regeling gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag biedt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde STiP-baan (Sociaal Traject in Perspectief). Wij onderzochten in hoeverre de STiP-regeling eraan bijdraagt dat deelnemers zich kunnen ontwikkelen en op termijn duurzaam kunnen uitstromen naar regulier werk.

Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) geleerde lessen over arbeidstoeleiding van statushouders

Tussen 2016 en 2020 zijn binnen het programma ‘Vakkundig aan het Werk’ acht studies uitgevoerd naar effectieve aanpakken om statushouders te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van werk. De lessen uit deze acht studies zijn nu gebundeld in een kennissynthese en een handreiking

FLASH REPORT: COVID-19 financial measures for employers and the self-employed

As national experts in the European Social Policy Network (ESPN), Regioplan has published a short overview on COVID-19 financial measures in the Netherlands. Several measures were taken by dutch government in order to prevent the COVID-19 restrictions from causing a further economic downturn.

Monitor ontwikkeladviezen

In augustus meldden 22.000 mensen zich aan voor een kosteloos ontwikkeladviestraject. Deze ontwikkeladviezen waren onderdeel van de subsidieregeling “NL leert door met inzet van ontwikkeladvies” van het ministerie van SZW. In een quick scan zochten we op verzoek van het ministerie uit wat de kenmerken van de deelnemers zijn en hoe zij bij het ontwikkeladvies terecht kwamen.

Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen (MDTL)

Samen met de Loopbaangroep, ECIO en Incluvisie gaan we de komende twee jaar aan de slag om jongeren met een beperking meer loopbaankansen te bieden. Wij voeren het participatieve actieonderzoek uit.