Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: de Amsterdamse Aanpak.

De gemeente Amsterdam biedt vluchtelingen sinds 2016 intensieve begeleiding voor een snellere integratie en participatie in Nederland. Ons tweejarige onderzoek laat zien wat de aanpak heeft opgeleverd.

Gezondheid en participatie van vergunninghouders. Een verkennende studie naar de rol van gezondheid van vergunninghouders bij de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie.

Gezondheid is nodig om te participeren, maar andersom kan werkloosheid ook negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben. Hoe kunnen gemeenten inschatten in hoeverre gezondheidsproblematiek bij vluchtelingen een belemmering vormt voor werk en participatie – en wat betekent dit voor de keuze voor bepaalde trajecten en ondersteuning?

Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten

Hoe zien kennismigranten Nederland als vestigingsland, waarom kozen zij voor Nederland en hoe zij ervaarden zij het toelatingsbeleid en de dienstverlening van de IND.

Werk en Hoop Nieuwkomers: nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsintegratie

In het project Werk en Hoop Nieuwkomers werken bedrijven en sectoren samen aan het ontwikkelen van een meer succesvolle arbeidsintegratie voor nieuwkomers. Wij volgen en evalueren deze initiatieven.

Toekomstige vraag FZO-beroepen op basis van demografische ontwikkelingen

Nederland vergrijst, hierdoor zijn de komende jaren meer verpleegkundigen en medisch ondersteuners nodig. Wij brachten de toekomstige vraag in kaart.

Beleidsdoorlichting emancipatiebeleid

Hoe staat met de gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele voorkeur en genderidentiteit in Nederland en hoe draagt het emancipatiebeleid hieraan bij? Deze beleidsdoorlichting geeft inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid van het emancipatiebeleid in de jaren 2014-2018.

Toeleiding statushouders naar onderwijs

Inventarisatie van schakeltrajecten die jonge nieuwkomers beter in staat stellen om een passend onderwijsniveau te volgen.

Evaluatie van programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’

Welke interventies van maatschappelijke organisaties om de arbeidsparticipatie van nieuwkomers te vergroten zijn effectief?

Vanuit activering naar werk

Hoe vinden uitkeringsgerechtigden werk? We onderzochten de kenmerken van Amsterdammers die vanuit een uitkeringssituatie uitstroomden naar werk zonder hierbij te worden ondersteund door de gemeente.

Duale trajecten taal en werk voor statushouders

De weg naar werk is voor statushouders vaak lang en moeizaam. Steeds meer partijen zetten vanuit het motto ‘eerst werk, dan volgt de rest’ duale trajecten in, waarin gelijktijdig wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Nederlandse taal- en werk(nemers)vaardigheden. Ons onderzoek geeft inzicht in de grote verscheidenheid aan trajecten die worden ingezet, aangevuld met enkele […]