Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: de Amsterdamse Aanpak.

De gemeente Amsterdam biedt vluchtelingen sinds 2016 intensieve begeleiding voor een snellere integratie en participatie in Nederland. Ons tweejarige onderzoek laat zien wat de aanpak heeft opgeleverd.

Gezondheid en participatie van vergunninghouders. Een verkennende studie naar de rol van gezondheid van vergunninghouders bij de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie.

Gezondheid is nodig om te participeren, maar andersom kan werkloosheid ook negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben. Hoe kunnen gemeenten inschatten in hoeverre gezondheidsproblematiek bij vluchtelingen een belemmering vormt voor werk en participatie – en wat betekent dit voor de keuze voor bepaalde trajecten en ondersteuning?

Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten

Hoe zien kennismigranten Nederland als vestigingsland, waarom kozen zij voor Nederland en hoe zij ervaarden zij het toelatingsbeleid en de dienstverlening van de IND.

Werk en Hoop Nieuwkomers: nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsintegratie

In het project Werk en Hoop Nieuwkomers werken bedrijven en sectoren samen aan het ontwikkelen van een meer succesvolle arbeidsintegratie voor nieuwkomers. Wij volgen en evalueren deze initiatieven.

Toeleiding statushouders naar onderwijs

Inventarisatie van schakeltrajecten die jonge nieuwkomers beter in staat stellen om een passend onderwijsniveau te volgen.

Evaluatie van programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’

Welke interventies van maatschappelijke organisaties om de arbeidsparticipatie van nieuwkomers te vergroten zijn effectief?

Duale trajecten taal en werk voor statushouders

De weg naar werk is voor statushouders vaak lang en moeizaam. Steeds meer partijen zetten vanuit het motto ‘eerst werk, dan volgt de rest’ duale trajecten in, waarin gelijktijdig wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Nederlandse taal- en werk(nemers)vaardigheden. Ons onderzoek geeft inzicht in de grote verscheidenheid aan trajecten die worden ingezet, aangevuld met enkele […]

Monitor en evaluatie waardenoverdracht nieuwkomers

In deze pilot hebben gemeenten en cursusinstellingen geëxperimenteerd met verschillende vormen van waardenoverdracht voor nieuwkomers. Wij onderzochten de opbrengsten van de verschillende aanpakken.

Impact en toekomst van de Adviesraad Diversiteit en Integratie

Naar aanleiding van ons onderzoek naar de impact van de Adviesraad Diversiteit en Integratie ging gemeente Amsterdam op zoek naar een andere manier van advies inwinnen.

Dutch Sopemi Report. Migration Statistics and Migration Policies in the Netherlands

Dit project behelst het schrijven van een landenrapport over migratie en integratie, met daarbij bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen in het gevoerde beleid.