Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Het Charter Diversiteit: Monitor 2020

Het Charter Diversiteit beoogt meer diversiteit en inclusie te realiseren op de werkvloer. In opdracht van SER Diversiteit in Bedrijf inventariseerden wij de resultaten van het Charter Diversiteit in 2020.

Evaluatie Pilot duale trajecten voor statushouders

Op 1 januari 2022 wordt de Nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Verschillende gemeenten zijn al aan de slag gegaan met de nieuwe aanpak in het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI). Wij evalueerden in opdracht van MinSZW negen pilots gericht op duale trajecten.

Procesevaluatie Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Sinds 2016 biedt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam een ambitieus en omvangrijk integratieprogramma voor 200 Syrische gezinnen in Rotterdam. Hoe is de uitvoering verlopen, hoe hebben deelnemers het programma ervaren en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Zomerprogramma’s voor azc-kinderen

In de zomer hebben asielkinderen op basisscholen net als alle andere kinderen in Nederland zes weken vakantie. Wij hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een zomerprogramma voor azc-kinderen, dat gericht is op taalverwerving of onderwijs en dat ook plezierig moet zijn.

Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) geleerde lessen over arbeidstoeleiding van statushouders

Tussen 2016 en 2020 zijn binnen het programma ‘Vakkundig aan het Werk’ acht studies uitgevoerd naar effectieve aanpakken om statushouders te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van werk. De lessen uit deze acht studies zijn nu gebundeld in een kennissynthese en een handreiking

Governance Meerjaren Productie Prognose migratieketen

Wij onderzochten de voor- en nadelen van uitvoering van de Meerjaren Productie Prognose door de partijen in de migratieketen (de huidige situatie) tegenover externe uitvoering door een onafhankelijk kennisinstituut. Externe uitvoering is minder gevoelig voor een schijn van oneigenlijke beïnvloeding, maar dit kan ook door andere maatregelen worden bereikt.

Het Charter Diversiteit: Monitor 2019

Bedrijven en organisaties die het Charter Diversiteit ondertekenen, leveren een plan van aanpak in voor het verbeteren van diversiteit en inclusie. Voor Diversiteit in Bedrijf voerden wij de monitor van 2019 uit, waarin we keken hoe het ervoor staat met de uitvoering van het diversiteitsbeleid.

Advisering en begeleiding Veilige Steden

In het landelijke programma Veilige Steden zetten gemeenten zich extra in voor veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte en het uitgaan. In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunen wij de deelnemende gemeenten tot en met eind 2022 met kennis, advies en door het faciliteren van uitwisseling.

Arbeidsparticipatie hoogopgeleide statushouders in Europa

Een internationale vergelijking wijst erop dat de arbeidsmarktparticipatie van hoogopgeleide statushouders achterblijft bij die van deze groep in andere Europese landen (België, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden). Op basis van good practices uit deze landen doen we 10 aanbevelingen om hoogopgeleide statushouders te ondersteunen bij het vinden van werk.

Plan en procesevaluatie pilot kleinschalige opvang statushouders in Tynaarlo

In het kader van het flexibiliseren van de asielketen streeft het kabinet naar kleinschalige opvang voor kansrijke asielzoekers en statushouders gericht op vroegtijdige integratie. De kleinschalige TussenVoorziening (TuVo 2.0) onder leiding van Stichting INLIA is een voorbeeld van zo’n opvangvoorziening. Wij voerden voor het WODC een plan- en procesevaluatie van de opvangvoorziening in Tynaarlo.