Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Kaderstellende rol van de gemeenteraad

Op welke wijze kan de gemeenteraad optimaal invloed uitoefenen op de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid? Wij hebben de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg een spiegel voorgehouden om te reflecteren op hun kaderstellende rol en daarin desgewenst verbeteringen in aan te brengen.

Evaluatie participatieproces Klinkenbergerplas

Samen met Cebeon evalueerden wij het participatieproces dat was gericht op de herinrichting van de Klinkenbergerplas.

Evaluatie gebiedsteams Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Zijn met de gebiedsteams de voorwaarden geschapen voor een effectieve aanpak in het sociaal domein? Kunnen op de lange termijn de beoogde effecten van de transformatie bereikt worden? De gebiedsteams hebben een belangrijke functie binnen de transformatie: het organiseren van eigen kracht en preventie. Daarom is de verwachting dat het functioneren van de gebiedsteams een […]