Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Implementatie van Wetenschap & Technologie op Gelderse basisscholen

De provincie Gelderland wil samen met de Gelderse scholen de implementatie van Wetenschap & Technologie (W&T) in het primair onderwijs in Gelderland versnellen en versterken.

Veldverkenning Wetenschap en Techniek (W&T)

Tussen 2004 en 2011 hebben ruim 2500 scholen deelgenomen aan het programma VTB (Verbreding Techniek in het Basisonderwijs). De doelstelling van het programma was de deelnemende basisscholen, financieel en inhoudelijk, te ondersteunen bij een duurzame implementatie van wetenschap en techniek (W&T) in het onderwijs. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en hebben er nogal […]

Regioplan Nieuwszijde nr. 44

Een aantal keer per jaar geeft Regioplan de Nieuwszijde uit. Deze nieuwsbrief bevat artikelen over recent afgerond onderzoek en publicaties. De Nieuwszijde van januari 2011 (nummer 44) bevat artikelen over: Rustige terugkeer ex-gedetineerden Samen gaat het beter: op weg naar toekomstbestendigheid in de langdurige zorg Bent u al ‘ge-BIBOBd’? Lerarentekort: waar vallen de gaten? Ruimte […]

Technomonitor 2010

Op verzoek van het Platform Bèta Techniek heeft Regioplan een hoofdstuk voor de Technomonitor 2010 geschreven over de stand van het techniekonderwijs in het basisonderwijs. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse bronnen, zoals de audits onder VTB-scholen, de vragenlijst die jaarlijks aan de VTB-scholen is voorgelegd en de attitudemeting Techniek en Wetenschap. In het hoofdstuk […]

Duurzaamheid VTB

Doelstelling van het programma Verbreding Techniek in het Basisonderwijs (VTB) is dat 2.500 basisscholen, ondersteund door het programma en de regionale steunpunten, in 2010 wetenschap en techniek in hun onderwijs hebben verankerd. Een landelijke auditcommissie volgt de ontwikkelingen van het programma. Om te komen tot een eindoordeel heeft Regioplan deze auditcommissie geholpen bij het opstellen […]

Derde Attitudemeting Techniek en wetenschap

Programma VTB heeft als doel wetenschap en techniek (W&T) een structurele plek te geven in het basisonderwijs. Ruim 2500 basisscholen in Nederland hebben daarvoor een stimuleringsbijdrage gekregen. Om te meten hoe leerlingen van groep 8 staan tegenover W&T is de Attitudemeting Techniek en Wetenschap ontwikkeld. De attitudemeting is in het najaar van 2009 voor de […]

Bronnenboek Wetenschap en Techniek 2009

Al sinds de start van het Nationaal Actieplan Verbreding Techniek in het basisonderwijs (VTB) voert Regioplan in opdracht van Programma VTB onderzoek uit naar de stand van zaken bij de invoering van techniek op de vtb-scholen. In de bronnenboeken bundelen we jaarlijks de bevindingen uit de onderzoeken en de audits die in het voorgaande schooljaar […]

Attitudemeting techniek en wetenschap

Tussen 2004 en 2011 hebben ruim 2500 scholen deelgenomen aan het programma VTB (Verbreding Techniek in het Basisonderwijs). De doelstelling van het programma was de deelnemende basisscholen, financieel en inhoudelijk, te ondersteunen bij een duurzame implementatie van wetenschap en techniek (W&T) in het onderwijs. Gedurende deze hele periode zorgden wij voor de monitoring en evaluatie […]

Bronnenboek VTB: Stand van zaken 2007-2008

Het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs heeft tot doel wetenschap en techniek structureel in te bedden in het basisonderwijs. Regioplan is al jaren betrokken bij het monitoren en evalueren van dit programma. In de beginjaren gebeurde dit door audits op scholen uit te voeren, later door te zorgen dat regionale auditoren dit op grote schaal konden […]

De WTwijzer

Programma Verbreding Techniek in het Basisonderwijs (VTB) heeft als doel wetenschap en techniek (W&T) een structurele plek te geven in het basisonderwijs. Met de WTwijzer biedt Programma VTB een aantal handvaten aan, waarmee basisscholen wetenschap & techniek (W&T) succesvol kunnen implementeren. Daarvoor wordt op de website een verzameling goede voorbeelden uit de onderwijspraktijk aangeboden. De […]