Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Monitor ontwikkeladviezen

In augustus meldden 22.000 mensen zich aan voor een kosteloos ontwikkeladviestraject. Deze ontwikkeladviezen waren onderdeel van de subsidieregeling “NL leert door met inzet van ontwikkeladvies” van het ministerie van SZW. In een quick scan zochten we op verzoek van het ministerie uit wat de kenmerken van de deelnemers zijn en hoe zij bij het ontwikkeladvies terecht kwamen.

Loopbaanbeleid Gemeenten

Hoe geven Nederlandse gemeenten vorm aan het loopbaanbeleid voor hun medewerkers?

Onderzoek visies en ervaringen jonge flexwerkers

Voor de FNV onderzochten we hoe jonge mensen (tot 35 jaar) flexibilisering van arbeid beleven. Centraal staan de verschillende visies en ervaringen van mensen met tijdelijke contracten, oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollers in de creatieve sector en de sector transport en logistiek.

Evaluatie subsidieregeling A+O fonds Rijk

In het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk) werken de vakbonden en de werkgever Rijk samen. Op verzoek van het ministerie van BZK hebben wij de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidie over de periode 2011-2015 onderzocht.

Access to social protection for self-employed without employees in the Netherlands

Het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in Nederland is in de laatste decennia sterk toegenomen. In opdracht van de Europese Commissie onderzocht Regioplan de oorzaken en gevolgen van het zzp-schap voor de economie, werkenden en het stelsel van sociale zekerheid. Het rapport is hier te downloaden.

ESPN FLASH REPORT: Social protection for the self-employed through “bread funds”

As national experts in the European Social Policy Network (ESPN), Regioplan has published a short report on the rise of ‘bread funds’. This report was published on the website of the European Commission. The self-employed in the Netherlands are not covered by traditional social security schemes, and the majority of them are not insured for […]

ESPN Flash Report: Challenges for the Dutch polder model

As national experts in the European Social Policy Network (ESPN), Regioplan has published a short report on developments regarding the Dutch ‘polder model’. This report was published on the website of the European Commission. The traditional Dutch “polder model” stands for consensus-oriented consultation between the social partners, but is losing impact due to the increasing […]

Personeel niet in loondienst

Wie geeft er les in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo, maar is niet in loondienst? En is daar informatie over te vinden? Wij zochten het uit.

Effecten van algemeen verbindendverklaring

Uit ons onderzoek bleek dat het avv-instrument naar behoren functioneert en dat er geen aanleiding is voor fundamentele aanpassingen.

Beschermd wonen in de regio Zaanstreek-Waterland

Vanaf begin 2015 wordt het beschermd wonen gericht op participatie overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo en zal het zodoende onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. De gemeente Zaanstad wil zich goed voorbereiden op de nieuwe taken die volgen uit deze decentralisatie en daarvoor de kansen en risico’s op dit – voor de […]